องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 5ครั้ง