องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี

ประกาศเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 25ครั้ง