องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกองช่าง จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้งานใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 9ครั้ง