องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอลกอฮอร์ 75% ขนาด 5 ลิตร

ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 15ครั้ง