องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow

ภาพกิจกรรม

พ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดในโคกระบือของพื้นที่ตำบลดงตะงาว

ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 45ครั้ง

วันนี้เวลาประมาณ09.00 น. นายวิทิศ กองทิพย์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอดอนพุด ออกพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดในโคกระบือให้แก่ชาวบ้านตำบลดงตะงาวที่เลี้ยงโคกระบือ